Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 19 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę nr VII/36/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie na okres od 10 lipca 2015 r. do 09 lipca 2016 r.

Wysokość cen i stawek opłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców jest następująca:

  1. cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,45 zł
  2. cena za 1 m3 odprowadzonych do kanalizacji ścieków – 3,55 zł
  3. miesięczna stawka opłaty abonamentowej od odbiorcy wody – 2,45 zł

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat doliczany będzie należny podatek VAT.

6 lipca 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Drodzy dyrektorzy i nauczyciele, szanowni rodzice, kochane dzieci!!!

HerbKoniec roku szkolnego to czas upragniony dla uczniów, ale też czas wypoczynku dla nauczycieli. Z tej okazji składamy dyrektorom szkół i całej kadrze pedagogicznej podziękowania za trud i odpowiedzialność, a Wam, drodzy uczniowie gratulujemy kolejnego roku nauki i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, będącej trampoliną do sukcesu w dalszym życiu.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zawód nauczyciela należy do zawodów zaufania publicznego i wymaga specjalnych standardów moralnych i wysokiej jakości usług.

2 lipca 2015
Czytaj więcej o: Drodzy dyrektorzy i nauczyciele, szanowni rodzice, kochane dzieci!!!

Dokumentacja w sprawie rozbudowy fermy królików w Płatkowie

W nawiązaniu do obwieszczenia Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18.06.2015 r. Urząd Gminy w Zabrodziu przedstawia do publicznego wglądu dokumentację zgromadzoną w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie.

1 lipca 2015
Czytaj więcej o: Dokumentacja w sprawie rozbudowy fermy królików w Płatkowie
Powiększ zdjęcie Plakat%20

Spektakl teatralny "Nie ma jak w domu"

GOKStudio Teatralne „ART-RE” z Krakowa zaprasza na Spektakl Teatralny pt. „Nie ma jak w domu

Przedstawienie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabodziu dn. 16.07.2015 r.   tj. czwartek o godz. 14:00

25 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Spektakl teatralny "Nie ma jak w domu"

Zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W załączeniu przekazujemy decyzje o umorzeniu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenu gminy Zabrodzie, wykonanych w ramach projektu "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych".

25 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Powiększ zdjęcie Uczestnicy

Pierwsze Rodzinne Igrzyska Sportowe w Zabrodziu

21 czerwca w godzinach od 15.00 do 18.00  w całej Polsce odbyły się „Rodzinne Igrzyska na Orlikach”. Gmina Zabrodzie również przyłączyła się do tej akcji. Wójt Tadeusz Michalik ufundował nagrody i poczęstunek dla uczestników, a animator sportu Arkadiusz Górek przygotował i przeprowadził konkurencje. Pierwsza to gra w kapsle. Stara, aczkolwiek rzadko dziś praktykowana zabawa cieszyła się dużym powodzeniem. Po narysowanej na kostce planszy trzeba było poruszać się poprzez pstrykanie palcami w korek od butelki tak by nie wypaść po za linie.

24 czerwca 2015
Arkadiusz Górek
Czytaj więcej o: Pierwsze Rodzinne Igrzyska Sportowe w Zabrodziu
Powiększ zdjęcie Wycieczka%20

Wycieczka "Piastowskim Szlakiem"

W dniach 9-12 czerwca 2015 r. uczniowie klas III - VI z wychowawcami pojechali na wycieczkę. Tym razem czterodniowa wyprawa wiodła "Piastowskim Szlakiem". Pierwszym przystankiem w drodze do Wielkopolski było Sanktuarium w Licheniu. Mieliśmy okazję zwiedzić przepiękną świątynię, zobaczyć panoramę z dzwonnicy oraz wejść na Golgotę. Następnie udaliśmy się do punktu noclegowego, którym był ośrodek "Jutrzenka” w miejscowości Gołąbki. 

23 czerwca 2015
PSP im. C.K. Norwida w Dębinkach
Czytaj więcej o: Wycieczka "Piastowskim Szlakiem"

Zawiadomienie o uzgodnieniach i opiniach właściwych organów

Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie:

18 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o uzgodnieniach i opiniach właściwych organów