Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRODZIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabrodziu  we współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej  wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom  mieszkańcom  naszej gminy ponownie uruchamia bezpłatną dystrybucję żywności  w  ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.                                               
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu o zgłaszanie się w terminie do 1 marca 2021r.  do GOPS w Zabrodziu  ul. Reymonta 45  w celu otrzymania imiennych skierowań do udziału   w  w/w programie. 

Kierownik
mgr Nina Kacprzuk
GOPS w Zabrodziu

10 lutego 2021
Przejdź do - Paczki świąteczne dla seniorów

Paczki świąteczne dla seniorów

Święta Bożego Narodzenia są szczególnie radosnym okresem, w którym nikt nie powinien czuć się samotny i opuszczony- zwłaszcza w tym trudnym pandemicznym czasie, dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu oraz Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu zorganizował profilaktyczne paczki świąteczne, które w dniu 17 grudnia zostały przekazane seniorom z terenu naszej gminy.

18 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Paczki świąteczne dla seniorów

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

Informujemy mieszkańców gminy Zabrodzie , że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, w dniu 24 grudnia 2020r. będzie nieczynny.          
Jest to dzień wolny od pracy dla pracowników odbierany za dzień 26 grudnia, który przypada w wolną sobotę. 

9 grudnia 2020

Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

28 października 2020
Czytaj więcej o: Wspieraj seniora
Przejdź do - Paczki dla seniorów

Paczki dla seniorów

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w imieniu seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie serdecznie dziękują za przekazanie 50 paczek przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Wyszkowie.
Paczki zostały dostarczone seniorom w dniach od  08-12.10.2020r. przez pracowników GOPS Zabrodzie do miejsca ich zamieszkania.
W myśl słów św. Jan Paweł II „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” dziękujemy PCK za okazaną bezinteresowna pomoc oraz wsparcie osób potrzebujących, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.

14 października 2020
Czytaj więcej o: Paczki dla seniorów

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu październiku 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 15 październik 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+- 15 październik 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 26 październik 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ -

15 październik 2020 r.

8 października 2020

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia  25 sierpnia 2020r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach  i przedszkolach  w roku  szkolnym 2020/2021 w okresie od  02 września 2020 do 31 grudnia 2020.                   
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 792,00zł.

24 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Informacja

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu sierpniu 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 17 sierpień 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 17 sierpień 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 25 sierpień 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 17 sierpień 2020 r.

14 sierpnia 2020