Raport o stanie Gminy Zabrodzie za 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z wymogami ustaw ustrojowych organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy do zapoznania się z jego treścią. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób.

Pliki do pobrania