Gminny Ośrodek Kultury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Kultury w ZabrodziuGminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 2
tel/fax. 29 757 12 54
tel. 29 642 31 87
e-mail. gok@zabrodzie.pl

W ramach działalności kulturalno-oświatowej GOK rokrocznie organizuje:

 • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Konkurs Piosenki Przedszkolnej „WESOŁE NUTKI”
 • Dożynki Gminne
 • Jubileusze 50-lecie Pożycia Par Małżeńskich
 • Konkursy: czytelnicze, plastyczne itp.

Ostatnio GOK jest inicjatorem konkursu „BARWY LATA” na najpiękniejszy ogród i posesję w Gminie Zabrodzie, jak również konkursu historycznego „MOJA MAŁA OJCZYZNA - GMINA ZABRODZIE”.
W GCK funkcjonują ponadto dwie grupy taneczne dziecięca i młodzieżowa.
Tu także odbywają się zajęcia AEROBIKU dla dorosłych.
Instytucja ta jest miejscem pracy i spotkań różnego typu grup kobiet samotnie wychowujących dzieci zorganizowana przez GOPS w Zabrodziu w ramach Klubu KISS. Działa również nieformalna grupa młodzieżowa „MY MŁODZI”.
Tu także mieści się punkt konsultacyjny GKRPA, przy którym odbywają się systematyczne spotkania grup wsparcia AA i AL - ANON.
GOK na stałe współpracuje z licznymi instytucjami zarówno lokalnymi, jakimi są szkoły, instytucje będące jednostkami Gminy jak również bardzo aktywnym i jedynym na naszym terenie KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH w Zabrodziu. Ponadto instytucjami, jakimi są biblioteki publiczne i instytucje kultury szczebla ponadlokalnego.

GOK to instytucja otwarta na potrzeby wszystkich mieszkańców, chcących korzystać z naszych usług w sposób zorganizowany.

Przy Gminym Ośrodku Kultury funkcjonuje pracownia komputerowa powstała w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Pełni rolę edukacyjną i umożliwia mieszkańcom Gminy Zabrodzie bezpłatny dostęp do Internetu w celu podwyższenia poziomu swojej wiedzy i kwalifikacji.

W skład wyposażenia wchodzą do dyspozycji mieszkańców:

 • 15 stanowisk komputerowych
 • oprogramowanie edukacyjne, m.in: encyklopedie, atlasy i słowniki języków obcych
 • urządzenie wielofunkcyjne

Pracownia komputerowa czynna jest w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu

Artykuły

Ogłoszenie

W ZWIĄZKU Z NOWYMI OBOSTRZENIAMI OD 7 DO 29 LISTOPADA 2020 r.  GMINNY OŚRODEK KULTURY w ZABRODZIU ZAWIESZA WSZYSTKIE ZAJĘCIA

O EWENTUALNYM OTWARCIU LUB PRZEDŁUŻENIU OKRESU ZAWIESZENIA  POINFORMUJEMY W OSOBNYM KOMUNIKACIE

5 listopada 2020

Ogólna klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)

informujemy, że: 

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Ogólna klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek GOK

  Budynek GOK

 • Powiększ zdjęcie Występy w GOK

  Występy w GOK

 • Powiększ zdjęcie Występy w GOK

  Występy w GOK

 • Powiększ zdjęcie Występy w GOK

  Występy w GOK

 • Powiększ zdjęcie Występy w GOK

  Występy w GOK

 • Powiększ zdjęcie Pracownia komputerowa przy GOK

  Pracownia komputerowa przy GOK

 • Powiększ zdjęcie Pracownia komputerowa przy GOK

  Pracownia komputerowa przy GOK

 • Powiększ zdjęcie Teatrzyk dla dzieci

  Teatrzyk dla dzieci

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Kurpioskie! Fajoskie!"