Jesteś tutaj: Start / Inne stałe informacje

Inne stałe informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zabrodzie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zabrodzie.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zabrodzie
Telefon: +48 297571228
Fax: +48 297571261
E-mail: urzad@zabrodzie.pl
WWW: www.zabrodzie.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Deklaracja dostępności

Projekt ZDALNA SZKOŁA

Dofinansowanie na zakup sprzętu do uczestnictwa w zdalnych lekcjach

Gmina Zabrodzie otrzymała dofinansowanie w kwocie 60,000 zł na zakup 12 laptopów, 25 tabletów, 13 routerów LTE oraz ubezpieczenie sprzętu w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione laptopy wraz z dostępem do Internetu zostaną przekazane uczniom z terenu gminy, którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu w czasie pandemii koronawirusa.

11 maja 2020

RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: RODO
Przejdź do - Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Urząd Gminy w Zabrodziu uruchomił system informowania mieszkańców za pomocą krótkich komunikatów tekstowych. Do wyboru są dwa kanały informacyjne. Dzięki BEZPŁATNYM wiadomościom SMS mieszkańcy gminy będą powiadamiani o:

  • wydarzeniach kulturalnych i sportowych, działaniach promocyjnych, programach zdrowotnych, informacjach oświatowych, komunikatach urzędowych oraz innych wydarzeniach z życia gminy Zabrodzie (kanał: INFORMACJEZABRODZIE)
  • zagrożeniach, sytuacjach kryzysowych (kanał: ZAGROZENIAZABRODZIE)
23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Powiadomienia SMS
Przejdź do - Letnie i zimowe trasy biegowe

Letnie i zimowe trasy biegowe

W Mostówce i Anastazewie można biegać na przygotowywanych malowniczych trasach, których najdłuższa wynosi 5,3 km a różnice wysokości sięgają 20 m. Wszystkie trasy mają swój początek oraz koniec w Mostówce przy ul. Słonecznej w odległości około 400 m od przystanku kolejowego  PKP i 1,8 km od przystanku autobusowego w miescowości Gaj na drodze S8.
21 maja 2017 r. odbył się tu I Festiwal Biegowy "Wzdłuż Mieniugi i Wrzosowisk Mostówki”.

11 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Letnie i zimowe trasy biegowe
Przejdź do - Zmiany w ewidencji ludności od 1 marca 2015 roku

Zmiany w ewidencji ludności od 1 marca 2015 roku

Ustawa o ewidencji ludności ( Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).

Zameldować się na pobyt stały można z jednoczesnym wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zmieniły się zasady wydawania zaświadczeń. W przypadku zameldowania na pobyt stały zaświadczenie będzie wydawane z urzędu i będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. W innych przypadkach zaświadczenie będzie wydawane na wniosek i wówczas będzie podlegało opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

17 czerwca 2015
Janina Suchenek Insp. ds. ewidencji ludności i kadr
Czytaj więcej o: Zmiany w ewidencji ludności od 1 marca 2015 roku
Przejdź do - Nadzór nad Lasami Prywatnymi w Gminie Zabrodzie

Nadzór nad Lasami Prywatnymi w Gminie Zabrodzie

Osoba odpowiedzialna za nadzór:
Leśniczy Leśnictwa Sokołówek
Michał Fujak

Miejsce pełnionego dyżuru:
Dyżur telefoniczny

Dni i godziny dyżurów:
Środa w godz. 8:00 - 10:00

Telefon:
691 441 069

17 czerwca 2015