Zgłaszanie padłych zwierząt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W przypadku padnięcia zwierzęcia gospodarskiego należy:

 1. Powiadomić telefonicznie pracownika Urzędu Gminy w Zabrodziu  o zaistniałej sytuacji tel. 29 642 31 68. Przy zgłoszeniu należy podać poniższe dane:
 • imię i nazwisko właściciela gospodarstwa,
 • adres gospodarstwa,
 • telefon kontaktowy,
 • płeć zwierzęcia,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia,
 • ilość posiadanych zwierząt gospodarskich,
 • datę i godzinę padnięcia,
 • przyczynę padnięcia, jeżeli została określona przez lekarza weterynarii,
 • w przypadku bydła należy podać rodzaj produkcji ( mleczne/opasowe).

 

 1. W przypadku zdarzenia po za godzinami pracy Urzędu lub dni wolne od pracy Urzędu należy bezpośrednio kontaktować się z Firmą ZBIORNICA PADLINY-RYSZARD WYSZYŃSKI świadczącą usługi w zakresie odbioru padłych zwierząt
  tel. 25 67 513 39. Dla ważności zgłoszenie o zdarzeniu, wymagane jest potwierdzenie zdarzenia pracownikowi Urzędu w dniu następnym po dniu wolnym od pracy.

 

 1. W przypadku padnięcia konia o zaistniałym zdarzeniu zależy powiadomić Polski Związek Hodowców Koni w ciągu 7 dni, a paszport zwrócić do wystawcy- Marki Zagłoby 49, 05-270 Marki, telefon: 22 831 21 78

 

 1. W przypadku padnięcia zwierząt zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy zgłosić ten fakt do Agencji w celu wyrejestrowania zwierzęcia.