Jednostki Organizacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 45    
tel/fax. 29 757 12 62
e-mail. gops@zabrodzie.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 2
tel/fax. 29 757 12 54
tel. 29 642 31 87
e-mail. gok@zabrodzie.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 2     
tel/fax. 29 757 12 54
tel. 29 642 31 80
e-mail. gbp@zabrodzie.pl

Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabrodziu
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu  
- Samorządowe Przedszkole w Zabrodziu  
ul. Szkolna 3     
tel/fax. 29 757 12 02
tel. 29 642 31 81
e-mail. psp_zabrodzie@wp.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. H. Nowackiego w Adelinie
- Samorządowe Przedszkole w Adelinie
Adelin, ul. Szkolna 74
Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 47
tel/fax. 29 757 12 32 (Adelin)
tel/fax. 29 757 13 60 (Zabrodzie)
e-mail. pspadelin@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach
Dębinki, ul. C.K.Norwida 26
tel/fax. 29 757 10 30
tel. 29 642 31 83
e-mail. pspdebinki@interia.pl