Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 45   
07-230 Zabrodzie
tel/fax. 29 757 12 62
e-mail. gops@zabrodzie.pl

Czynny: Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Artykuły

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

19 lipca 2019

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

19 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu

6 września 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenia

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki

Od 7 grudnia 2012 roku mieszkańcy Gminy Zabrodzie mogą korzystać z oferty Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, który mieści się na parterze
Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie, przy ul. Sowińskiego 80 (pokój nr 2 i 3).

28 maja 2015
Czytaj więcej o: Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problamów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu realizuje zadania przyjęte przez Radę Gminy w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

28 maja 2015
Czytaj więcej o: Gminna Komisja Rozwiązywania Problamów Alkoholowych

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), która nałożyła na gminy obowiązek utworzenia gminnego systemu, w ramach którego podejmowane będą działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

28 maja 2015
Czytaj więcej o: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

28 maja 2015
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny