Gmina w liczbach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obejmuje teren 92,03 km2 i wraz z 4 innymi gminami tworzy powiat wyszkowski.
Posiada 22 sołectwa (Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów, Kiciny, Lipiny, Młynarze, Mostówka, Mościska, Niegów, Obrąb, Płatków, Podgać, Przykory, Słopsk, Wysychy, Zabrodzie, Zazdrość) z ponad tysiącem gospodarstw domowych liczących łącznie 5831 mieszkańców, w tym 2899 kobiet i 2932 mężczyzn (dane: 27 maj 2015 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 63 osoby/km2.

Ma charakter głównie rolniczy, gdyż 70% jej powierzchni stanowią użytki rolne, a 24 % leśne.

Długość sieci wodociągowej: 99,2 km na terenie 16 miejscowości. Z wodociągu korzysta 1457 gospodarstw domowych.

Długość sieci kanalizacyjnej: 25,1 km na terenie 4 miejscowości. Z sieci kanalizacyjnej korzystają 484 gospodarstwa domowe.

Długość sieci gazowej: 40,3 km. Sieć gazowa zasila 6 miejscowości. 

Na terenie Gminy Zabrodzie istnieje łącznie 260,6 km dróg gminnych i 29,1 km dróg będących w gestii Powiatu Wyszkowskiego.

Podział dróg wg nawierzchni:

  • —bitumiczna - 80,6 km
  • —żwirowa – 36,2 km
  • —gruntowa – 172,9 km

Główny Urząd Statystyczny

Dane statystyczne gminy Zabrodzie w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego

Dane na dzień 27.05.2015 r.