Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko pomocnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu poszukuje specjalisty w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej   z dnia 22 września 2005 r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. 189, poz.1598, z późn. zm.):

 1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu:
  • pracownika socjalnego,
  • psychologa,
  • pedagoga,
  • logopedy,
  • terapeuty zajęciowego,
  • pielęgniarki,
  • asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • opiekunki środowiskowej,
  • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
  • fizjoterapeuty lub
  • innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi
 1.  Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą  posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,
  • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym.
 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą świadczyć osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone    w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

WYMAGANIA DODATKOWE:

  • umiejętność komunikowania się,
  • umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta
  • odporność na stres,
  • prawo jazdy kategorii B

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV*
 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 45 w pok. nr 2 do 31.07.2019 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Zabrodzie lub telefonicznie pod numerem ( 29 ) 75 712 62

 

"Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w tym procesie rekrutacyjnym jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej www.zabrodzie.pl zakładka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu RODO oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie."

 

*CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”