Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2019

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kamila Rudzińska-Kępka

e-mail: iod.gopszabrodzie@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
    w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
  • Zarządzenie Nr 0210.5.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6 czerwca 2019 r.   w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.