Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu”


Urząd Gminy w Zabrodziu zakończył realizację inwestycji pn.
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu”
współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3-Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie).

Wykonawca inwestycji:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” z siedzibą:
07-200 Wyszków, ul. Serocka 11A

Rozpoczęcie robót: 12 grudzień 2005r.
Zakończenie robót do dnia: 30 wrzesień 2006r.
Rozliczenie finansowe robót: 30 listopad 2006r.

Wartość projektu: 1 747 581,87zł
Dofinansowanie:
- ZPORR 75% 1 224 758,32zł
- Wkład Gminy 25% 408 252,78zł

Wójt Gminy Adam Ołdak               


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu