Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie są realizatorami projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", sfinansowanego w całości przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      W dniu 12 kwietnia 2010 roku rozpoczęły się dodatkowe zajęcia w zakresie ,,Zasad poruszania się po runku pracy". W zajęciach bierze udział grupa uczestników w ramach szkolenie pn. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami".
      Zajęcia odbywają się w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu, trwać będą 32 godziny.
      Uczestnicy szkolenia zapewnione mają stypendium za każdy dzień zajęć, a także poczęstunek.
      Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami poszukiwania pracy. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia rynku pracy, przełamywania barier na rynku pracy. Istoty powodzenia i sukcesu w pracy, tajnikach skutecznej autoprezentacji, dokumentach aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
      Kurs prowadzi doświadczony wykładowca, biorący czynny udział w podobnych szkoleniach.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu