Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPasowanie na Ucznia w Adelinie

      Dnia 24października 2013 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Adelinie odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Zabrodzie - pan Tadeusz Michalik, Sekretarz Gminy Zabrodzie - pani Agnieszka Sosnowska, Przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie - pan Andrzej Garbarczyk. Obecni również byli nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz rodzice i uczniowie.
      Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny pod kierunkiem wychowawcy Anny Laskowskiej, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Główną prowadzącą ten program była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Nina Laskowska, która zadawała dzieciom wiele pytań, na które musieli odpowiedzieć. Na koniec stwierdziła, zwracając się do pani Dyrektor oraz wszystkich zebranych, że egzamin na uczniów zdali świetnie i mogą już zostać przyjęci do społeczności uczniowskiej. Przed ślubowaniem dzieci podziękowały swoim rodzicom. Była to bardzo wzruszająca chwila. Następnie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Później nastąpiła najważniejsza chwila - pasowanie na uczniów, którego dokonała pani Dyrektor Katarzyna Jackowska, pan Wójt wręczył upominki, a pani Sekretarz wręczyła pamiątkowe dyplomy. Tradycyjnie również pierwszoklasiści odcisnęli swoje paluszki do kroniki szkoły. Na koniec uczniów powitały uczennice z klasy IV i V piosenką oraz uczniowie klasy II. Potem nadszedł czas otrzymywania prezentów i gratulacji.
      Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i zabawą. Uczniowie pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udali się do domów.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu