Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt systemowy "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"

      Zakończono I edycję projektu systemowego pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej - podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt ruszył w maju 2008r., przystąpiło do niego 10 uczestniczek, korzystających z pomocy GOPS Zabrodzie, które otrzymały wszechstronne wsparcie, mające na celu ich aktywizację społeczną i zawodową. W ramach podpisanych kontraktów socjalnych uczestnikom zaproponowano pomoc socjalną oraz szereg działań wzmacniających ich możliwości i umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy. Projekt ukończyło 100% uczestników. W trakcie części szkoleniowej uczestnicy odbyli kurs ,,ABC przedsiębiorczości" oraz nabyli praktyczne umiejętności z obsługi kasy fiskalnej oraz komputera. Oprócz podniesienia kwalifikacji zawodowych, zastosowano instrumenty aktywnej integracji a uczestnicy poprzez warsztaty i spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, szkoleniowcami oraz pracownikami socjalnymi nabywali nowe umiejętności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz prezentowania się przyszłym pracodawcom.
W trakcie realizacji 2 osoby rozpoczęły kurs prawa jazdy, jedna osoba podjęła naukę w Policealnej Szkole kosmetycznej. Trzy osoby zadeklarowały chęć podjęcia pracy zarobkowej, pozostałe beneficjentki deklarują chęć dalszego kształcenia.
Projekt trwał do 31.12.2008r - całkowity koszt projektu wyniósł : 99.913,00zł, w tym wkład własny gminy: 10.582,00zł.
Przed nami kolejne edycje i czas na następnych uczestników, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności, właśnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie projektu.

Koordynator projektu
Irena Dziarska

Spotkanie uczestników projektu z doradcą
zawodowym oraz pracownikami socjalnymi.
Uroczyste zakończenie części szkoleniowej projektu "ABC przedsiębiorczości" - rozdanie certyfikatów.
Zakończenie projektu, uczestnicy na tle plakatu projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi".

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu