Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOgłoszenie - stypendia socjalne

      Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Zabrodzie informuje, że od 9 czerwca 2014 r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2013r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47, tel. 29 757 12 27, od pn do pt w godz. od 8:00 do 16:00. Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur na konto bankowe rodzica/opiekuna.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu