Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKonkurs ofert na usługi z zakresu integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)


      W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Zabrodzie uzyskała dotację w wysokości 77.800 EURO . Część tej dotacji, tj. kwotę 74.952 PLN przeznacza się w 2010 roku na realizację następujących usług:

  • organizacja wypoczynku letniego ( w czasie wakacji) dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • usługi na rzecz rodzin, w szczególności dysfunkcyjnych poprzez zorganizowanie świetlicy środowiskowej z programem profilaktycznym dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.
  • organizowanie wspólnych inicjatyw, integrujących grupy społecznie aktywnie włączając je do działań, prezentacja dorobku kulturowego oraz podtrzymywanie i wskrzeszanie obrzędów i tradycji ludowych poprzez zorganizowanie Zabrodzkiego Święta Plonów.

Spotkanie informacyjne: 12 kwietnia 2010 r.o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu, 07-230 Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51.

Termin składania ofert: do 10 maja 2010 r do godz. 15:30

Załączniki do pobrania:
1. Treść ogłoszenia - zaproszenie do składania ofert (PDF ,DOC)
2. Formularz oferty (PDF ,DOC)
3. Wzór umowy (PDF , DOC)
4. Druk sprawozdania realizacji zadania (PDF ,DOC)
5. Podręcznik programu (PDF)


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu