Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      W dniu 8 września 2010 roku już II grupa uczestników rozpoczęła bezpłatne szkolenie pn. ,,Prawa jazdy kat. C".
Szkolenie odbywa się w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, które skierowane jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatu wyszkowskiego.
Grupę 10-cio osobową na spotkaniu organizacyjnym przywitała Sekretarz Gminy - Pani Agnieszka Sosnowska, pracownik Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw - Pani Wioletta Więch oraz Pan Piotr Kwiatkowski - reprezentujący firmę PK AUTO KWIAT.
Kurs wzbogacony jest o dodatkowe zajęcia z ,,Zasad poruszania się po rynku pracy", a także Doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika indywidualnie.
Projekt pokrywa koszty kursu prawa jazdy, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiałów dydaktycznych, materiałów promocyjnych, a także poczęstunku w trakcie trwania zajęć.
Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia zapewnione mają stypendium za uczestnictwo oraz dojazd z domu do miejsca szkolenia.

Wkrótce rusza ostatnia III grupa uczestników.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu