Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaŚWIĘTO SZKOŁY

      10 grudnia już po raz siódmy Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu obchodziło Święto Szkoły. Uroczystość ta odbywa się w rocznicę nadania szkole imienia. Rozpoczął ją mistrz Jerzy Strzelecki recitalem iluzjonistycznym. Zaczarował zebranych gimnazjalistów, grono pedagogiczne i rodziców. Jego czary-mary wywoływały gromki aplauz. W czarach pomagali mu uczniowie, którzy zostali wynagrodzeni przez mistrza cukierkami.
      Po występie iluzjonisty Pani dyrektor Elżbieta Oleksiak w swoim przemówieniu wyjaśniła, dlaczego patronem szkoły jest Prymas Tysiąclecia. Opowiedziała o Jego związkach z Gminą Zabrodzie, a szczególnie z Fiszorem, w którym przez pięć kolejnych lat od 1974 do 1978 roku Kardynał spędzał wakacje.
      Uczniowie klasy IIIa, przygotowani przez Panią Emilię Kmoch, zaprezentowali część artystyczną. Młodzi aktorzy przybliżyli uczniom klas pierwszych w bardzo ciekawej formie życiorys i nauki Kardynała Wyszyńskiego. Sprawdzili czy pierwszoklasiści dobrze rozumieją słowa składanej na sztandar przysięgi i życzyli im powodzenia w trakcie trzyletniej nauki. Za swój interesujący pokaz zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
      Tradycyjnie już w Święto Szkoły pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu.
      Od dziś nasza społecznośc uczniowska powiększyła się o 75 osób. Wzruszeni gimnazjaliści, na prośbę pani dyrektor, wspólnie wyrecytowali motto szkoły: ,,Dla nas po Bogu największa miłość to Polska. Musimy dochować wierności naszej Ojczyźnie i kulturze polskiej".
JN


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu