Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPRZYPOMINAMY, ŻE DZIAŁA PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

      Na terenie Gminy Zabrodzie zmodernizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający przy ul. Szkolnej 49 w Zabrodziu.
Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację mają możliwość dodatkowo dostarczania odpadów do PSZOK-u.

W ramach poniesionej opłaty mogą oddawać odpady:
- posegregowane;
- wielkogabarytowe w tym mebli;
- zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne;
- zużyte opony;
- odpady zielone
- gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce i warzywa.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1400,
a także w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 800 -1400.Sprawmy by nikomu nie opłacało się wyrzucać śmieci tworząc przez to nielegalne i dzikie wysypiska.
Korzystając z PSZOKU-u możemy zyskać Czyste Środowisko!


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu