Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaUroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody

        W dniu 22 sierpnia 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Niegowie.
        Honorowym gościem uroczystości był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Obecni byli także Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski, Wicestarosta Pan Waldemar Sobczak oraz radni powiatowi i gminni.
        Po przecięciu wstęgi, ksiądz Mariusz Morka dokonał poświęcenia obiektu. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na zwiedzanie budynku Stacji Uzdatniania Wody.
        Wójt Gminy Pan Adam Ołdak poinformował, że inwestycja objęła m.in. wykonanie nowego - w pełni zautomatyzowanego układu technologicznego, wybudowanie nowej oraz modernizację istniejącej studni, wykonanie żelbetonowego zbiornika wody czystej o poj. 500 m3, a także montaż agregatu prądotwórczego. Rozbudowana i zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody zaopatruje 12 spośród 22 miejscowości na terenie Gminy Zabrodzie. 75 % mieszkańców ma możliwość w tej chwili do korzystania z uzdatnionej wody. Realizacja przedmiotowego zadania była konieczna z uwagi na zbyt małą wydajność dotychczasowej stacji, stan techniczny zainstalowanych w niej urządzeń oraz stan techniczny budynku.
        Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 2 mln zł, z czego 680 tys.zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zaś 197 tys zł z budżetu państwa.
        Podczas swej wizyty na terenie Gminy Zabrodzie, Marszałek Adam Stuzik uczestniczył również w otwarciu drogi powiatowej w miejscowości Słopsk.
        W br. dzięki dobrej współpracy władz Gminnych i Powiatowych udało się zmodernizować 1 780 mb drogi.
Modernizacja drogi została dofinansowana w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w wys. 75%.

J.R.
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu