Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaInformacja

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuie, że zgodnie z art.21 ust.4 i 5 ustawy o lasach (Dz.U. z 2005.r Nr 45,poź.435 z póz. zm) w siedzibie Urzędu Gminy Zabrodzie ( pokój nr 12) został wyłożony do wglądu na okres 60 dni od dnia 14 kwietnia 2011r. do dnia 12 czerwca 2011r. projekt uproszczony plan urządzenia lasu w miejscowościach:

Adelin, Basinów, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów, Mostówka, Niegów, Obrąb, Płatków, Podgać, Przykory, Wysychy, PGR Niegów

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu do Starosty Powiatu Wyszkowskiego, który wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu