Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWypoczynek dzieci

      Ziemia augustowska, miejsce ukochane przez Ojca świętego Jana Pawła II, stała się miejscem wypoczynku dla 33 dzieci z terenu gminy Zabrodzie. W dniach od 1 do 14 lipca 2008 roku w miejscowości Szczebra, w dolinie rzeki Blizna, dopływie rzeki Rospuda, w sposób nadzwyczaj aktywny spędziły one 14 dni. Atrakcje przygotowane przez organizatorów to między innymi:

 • Rejs statkiem "Serwy" z portu w Augustowie. Statek ten jest upamiętniony przede wszystkim tym, że w roku 1999 odbył nim wycieczkę Ojciec świety Jan Paweł II. W czasie tego rejsu statek trzy razy był śluzowany (raz w śluzie Augustów, dwa razy w śluzie Przewięź), przepłynął jezioro Necko, najkrótsza rzekę Polski Klonownicę, jezioro Białe i wpłynął na jezioro Studzieniczne i na chwilę przycumował. (w tym miejscu na ląd wysiadł Jan Paweł II). Kiedy statek cumował z głośników popłynęła ulubiona pieśń Papieża "Barka" Uczestnicy ze łzami wzruszenia włączyli się w piękny śpiew. Przez cały rejs z głośników płynął głos przewodnika, który opowiadał o pięknie tej ziemi i jej historii.
 • Wycieczka Wigierską Kolejką Wąskotorową. Rozpoczęła się ona we wsi Płociczno i dotarła do wsi Krusznik. Cała trasa prowadzi wzdłuż jeziora Wigry. Dawniej kolejka ta służyła do transportu drewna, dziś ma już tylko znacznie turystyczne. Wzdłuż trasy kolejka zatrzymuje się cztery razy w przepięknych punktach widokowych, skąd można oglądać nadzwyczaj piękne krajobrazy. Na ostatnim postoju dzieci miał okazję spróbować jagodzianek z wypieku miejscowej piekarni.
 • Niewątpliwą atrakcją były niemal codzienne wyjazdu do Parku Wodnego w Augustowie. Duży i mały basen, długa rura do zjeżdżania, jackuzi i sauna były atrakcjami w których dzieci znajdowały wiele radości.
 • Rewelacją budownictwa technicznego jest Kanał Augustowski, aby lepiej poznać znaczenie i budowę tego cudu techniki dzieci odwiedziły Muzeum Kanału Augustowskiego. Przewodniczka w sposób ciekawy i profesjonalny opowiedziała o Kanale.
 • Miejscowość Szczebra leży mniej więcej w takiej samej odległości od Zabrodzia jak od Wilna. Dzieci, które miały paszport lub dowód osobisty udały się na wycieczkę do stolicy Litwy.
 • Augustów z każdym rokiem pięknieje, dzieci zwiedziły to wspaniałe królewskie miasto.
 • W czasie zwiedzania Augustowa dzieci wysłuchały koncertu orkiestr dętych.
 • Niedalekim miastem, do niedawna wojewódzkim, są Suwałki. Grupa dzieci udała się do tego miasta i po wysłuchaniu koncertu organowego zapoznała się z budową organów. Później była okazja zwiedzenia Muzeum Ziemi Suwalskiej.
 • Niewątpliwą atrakcją był jednodniowy spływ kajakowy rzeką Blizną. Rzeka ta jest dopływem rzeki Rospudy. Płynąc można było obserwować żeremia bobrowe i całe bogactwo flory i fauny tego terenu. Wyprawa rozpoczęła się przy Uroczysku Powstańczym, a zakończyła przy leśniczówce Strękowizna.
 • Uroczysko Powstańcze znane było dzieciom, ponieważ kilka dni wcześniej przyjechały tu na rowerach. Wycieczki rowerowe pozwalały w sposób dokładniejszy poznać przyrodę ale i historię tego terenu.
 • Regionalnym przysmakiem są "kartacze". Starsi zapewne pamiętają piosenkę "siedem dziewcząt z Albatrosa" to właśnie z tamtej restauracji pochodził kosztowany przez nas przysmak.
 • Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, ognisk, konkursów z nagrodami przeprowadzonych w czasie tego turnusu. Jednak o całości świadczyły zadowolone uśmiechy dzieci i smsy wdzięczności przychodzące już po zakończeniu imprezy.

Cała akcja miała jeden zasadniczy cel: pokazać dzieciom możliwość atrakcyjnego wypoczynku bez alkoholu, nikotyny i innych używek. Czas ten był niewątpliwie dobrym czasem w życiu uczestników i obsługi.

Czas obozu był czasem wypoczynku dla dzieci, ale również okazją dla okazania dobra przez wielu ludzi. Cała obsługa, wszyscy bez wyjątku pracowali bez żadnego wynagrodzenia, a wysiłek rzeczywiście był niemały.

Jednak aby impreza mogła się odbyć potrzeba było sponsorów. Dzieci z gminy Zabrodzie wpłacały 200 złotych, reszta funduszy została zgromadzona dzięki sponsorom.

W pierwszym rzędzie należy wymienić tu Pana Wójta Gminy Zabrodzie Adama Ołdaka. To On stworzył możliwości pozyskania środków i sam stał się sponsorem. Dzięki Jego inicjatywie w czasie festynu dochód z artykułów sprzedawanych w stoisku z grillem został w całości przeznaczony na wyjazd dzieci.

Wielkim wsparciem była pomoc z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomocą w organizacji była również ogromna życzliwość pracowników Gminy z Panią Sekretarz na czele.

W czasie festynu odbyły się mecze piłki nożnej. Drużyna z Dębinek, która zajęła pierwsze miejsce a drużyna z Zabrodzia zajęła II miejsce obie przeznaczyły nagrodę pieniężną również dla dzieci.

W czasie festynu odbyła się loteria fantowa. Fanty zostały zgromadzone dzięki życzliwości Pana Wójta, zaś wspomogły nas następujące fimy:
- Zakład krawiecki "VERA" z Igań
- Firma "KAMIS - przyprawy" dzięki życzliwości Pana Macieja Niegowskiego.
- Firma Pani Marioli Pajdy z Mińska Mazowieckiego.
- Fanty na loterię przyniosło również kilka osób z parafii pw. NMP Królowej Pokoju w Kicinach.
Wszyscy obsługujący i grilla i loterią fantową pracowali nieodpłatnie.

Fundacja "Wakacje z Panem Bogiem" nieodpłatnie użyczyła miejsce oraz sprzęt do organizacji obozu.
Skład osobowy:
Kierownik: Ks. Leszek Tomasz Bajurski
Wychowawcy: Maria Kaczmarska, Halina Sobczak, Dobrzyna Kwiatek, Katarzyna Soszyńska
Obsługa kuchni: Irena Mościcka, Anna Sikorska
Sprawy techniczne: Piotr Tarabuła, Wojciech Kieliszczyk
Kierowcy: Piotr Mościcki, Mirosław Kieliszczyk
Uczestnicy: 33 osoby.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się włączyli w pomoc w gromadzeniu finansów, przygotowaniu obozu i przeprowadzeniu go serdecznie dziękujemy.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu