Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga       

Program Integracji Społecznej w gminie Zabrodzie

        W ramach Programu Integracji Społecznej (PPWOW) w gminie Zabrodzie w miesiącu sierpniu br. zostaną zrealizowane pierwsze projekty zaplanowane w harmonogramie działań na rok 2008. Jako pierwsze z programu skorzysta 90 dzieci, gdzie przewidywany jest zorganizowany wypoczynek letni (wakacyjny) połączony z zajęciami integracyjnymi dzieci. Koszt przedsięwzięcia został określony na kwotę 45.000zł. W ramach przeprowadzonego konkursu Gminna Komisja powołana do oceny składanych ofert dokonała wyboru usługodawców tj. Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu im. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu. Dzieci będą wypoczywać w dwóch grupach po 45 osób, jedna na mazurach druga zaś w górach. Przewidywany jest atrakcyjny program wypoczynku, powiązany z aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zwiedzaniem.
        W zakresie wsparcia integr/acji międzypokoleniowej poprzez organizację wspólnych biesiad i festynów, prezentacji dorobku kulturowego oraz podtrzymywania i wskrzeszania obrzędów i tradycji ludowych na terenie gminy na dzień 24 sierpnia br. zaplanowano organizację ,,Zabrodzkiego Święta Plonów". W drodze konkursu wybrano wykonawcę usługi, którym zostało Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu. Koszt projektu wynosi 15.000zł.
Przewiduje się otwarty charakter imprezy gdzie uczestnikami będą wszystkie grupy społeczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Planowane jest zaplecze gastronomiczne z degustacją potraw dla 1000 osób. Zostaną przeprowadzone konkursy i prezentacje rękodzieła ludowego oraz twórczości i obrzędów regionalnych. Organizator zapewnił nagrody dla laureatów i atrakcyjny program dodatkowy.
        Podjęte działania przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i kierowane są do szerokiej grupy beneficjentów, a organizatorzy liczą na zainteresowanie i aktywny udział mieszkańców gminy, miejscowych instytucji oraz organizacji pozarządowych.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu