Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flagan@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy

9-10 listopada 2007r. w godz. 10:00-18:00
przy Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu

        n@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy jest efektem współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz firm z branży informatycznej. Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa instytucji prywatnych i publicznych, przebudowa n@utobusu została sfinansowana ze środków prywatnych, sprzęt oraz oprogramowanie będące wyposażeniem n@utobusu jest nieodpłatnie udostępnione przez firmy będące Partnerami w projekcie. Projektem, który stał się pierwowzorem bezprzewodowego autobusu internetowego jest fiński autobus internetowy - Netti-Nysse, który powstał w Finlandii, w mieście Tampere.
        Współrealizatorem projektu jest Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej (PCC), afiliowane przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej, które zapewnia obsługę szkoleniową projektu.
        N@utobus jest projektem szkoleniowym, którego celem jest kształtowanie świadomości technologicznej społeczeństwa, jak również rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu.
Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, a w szczególności:

  • dostęp szerokopasmowy do internetu,
  • Internet na obszarach wiejskich,
  • publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP),
  • podpis elektroniczny,
  • rozwiązania dla e-urzędu, e-szpitala, system e-karty miejskiej oraz e-recepty, telemedycyna, elektroniczna karta zdrowia, e-zamówienia publiczne, e-podatki,
  • eLearning, eSzkoła,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • fundusze strukturalne oraz strategia lizbońska,
  • podstawowe szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz Internetu przy wykorzystaniu m.in. fińskiego programu "Z myszką za pan brat".

        Szkolenia w ramach projektu są nieodpłatne.

        Projekt jest przykładem współpracy administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
        Pilotaż projektu objął swoim zasięgiem dwa województwa. Pierwszą trasą n@utobusu było w okresie od 05 lipca 2007 do 12 stycznia 2007 r. województwo warmińsko-mazurskie. Kolejnym województwem w okresie 28 luty 2007 r. do 04 lipca 2007 r. było woj. podlaskie. W tych dwóch województwach szkolenia odbywały się w 206 różnych lokalizacjach, które znajdowały się w 120 gminach We wszystkich tych miejscowościach szkolenia cieszyły się dużym powodzeniem i wzięło w nich udział 15 796 osób.

Dla mieszkańców gminy n@utobus będzie dostepny 9 i 10 listopada 2007r.(piątek i sobota) w godz. 10:00-18:00 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne prosimy o szybki kontakt pod nr 029 757 12 54 (Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu) w celu ustalenia godziny szkolenia.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu