Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaTeatrzyk dla dzieci

      Z końcem lipca dobiegł końca projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą ,,ZABRODZIE AKTYWNE I KULTURALNE". W ramach, którego zorganizowano:
- warsztaty plastyczne pt. "Nie tylko pędzlem malowane". Wzięło w nich udział 29 dzieci w wieku 9 -14 lat o odbywały się w okresie 09 - 25 lipca. Celem warsztatów było: wzbogacenie wiedzy na tematy związane z historią i kulturą naszego regionu, uwrażliwienie dzieci na piękno, wartości estetyczne i funkcjonowanie sztuki ludowej, pobudzanie więzi emocjonalnej z kulturą naszych przodków poprzez poznawanie ich życia, zainteresowań i zdolności oraz zapoznanie się z technikami wykonania elementów sztuki ludowej. W trakcie zajęć uczestnicy w grupach, wykonywali metodami wydzieranki i wyklejanki herb naszej gminy i zapoznali się z jego symboliką. Uczestniczyli w wycieczce do Wioski Kurpiowskiej w Pniewie, po której zdobyte tam umiejętności przenosili na własnoręcznie wykonywane wycinanki ludowe i kwiaty z bibuły. W ramach zajęć z rysunku wykonywały szkice ołówkiem lub węglem dotyczące architektury sakralnej, tą samą techniką rysowały również portrety swoich przodków. W bloku tematycznym - nasza wieś- wykonywały min. makiety sytuacyjne. W ramach bloku - wyszukiwanie informacji historycznych - odbyły pieszą wycieczkę do izby pamięci Matki Jadwigi Jaroszewskiej, po drodze dokumentując za pomocą zdjęć pałac niegowskiej Samarii, Kościół Św. Trójcy, dzwonnicę i plebanię oraz istotne ze względów historycznych i architektonicznych nagrobki na miejscowym cmentarzu. Zajęciom towarzyszyło również spotkanie z członkinią Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu ,,Sława" w Zabrodziu oraz liczne pogadanki dotyczące wierzeń, zwyczajów czy obrzędów ludowych, oglądanie starych fotografii, pieczenie tradycyjnych ciastek oraz codzienne zabawy integracyjne. W ramach podsumowania ostatniego dnia przygotowano uczestnikom słodki poczęstunek oraz wręczono pamiątkowe dyplomy.
- nauka śpiewu pieśni ludowych. Zajęcia odbywały się terminie 20.04 - 31.07.2012r. w piątkowe i sobotnie popołudnia tak by mogły brać w nich udział wszyscy zainteresowani w tym młodzież ucząca się i osoby pracujące zawodowo. W sumie wzięło w sumie uczestniczyło w nich 33 osoby w wieku od 13 do 67 lat. Prócz kanonu muzyki ludowej Mazowsza, typowych pieśni i przyśpiewek z terenu ziemi zabrodzkiej, uczestnicy poznawali też pieśni ludowe innych regionów w tym niektóre utwory muzyki sakralnej. Najistotniejszym elementem nauki i wspólnego śpiewania prócz umiejętności wokalnych, chęci nauczenia się czegoś nowego, zasmakowania w ludowości, okazał się akcent integracyjny wielopokoleniowej grupy uczestników. W trakcie zajęć nawiązała się unikalna nić porozumienia a prowadzący zajęcia P. Jacek Gajewski w znakomity sposób umiał połączyć młodzieńczą żywiołowość oraz dojrzałą rozwagę i doświadczenie uczestniczek by wykorzystać to w należyty sposób i odpowiednio dobrać repertuar. Efektem, czego były gromkie oklaski i szerokie zainteresowanie widowni Święta Pieśni Ludowej w Tłuszczu, gdzie uczestnicy naszego projektu prezentowali swoje umiejętności.
- zajęcia aerobiku dla osób dorosłych, realizowane w okresie marzec- czerwiec, odbywały się w systemie godzinnych ćwiczeń trzy razy w tygodniu. Z tej formy aktywności fizycznej skorzystało łącznie 74 osoby w wieku od 18 do 59 lat. Ogromne zainteresowanie i niebywałe samozaparcie uczestniczących w zajęciach pań w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy ich ogólnej kondycji fizycznej. Było też wspaniałą odskocznią od codziennych zajęć domowych, problemów rodzinnych oraz świetną zabawą. Często okraszaną nauką karkołomnych wydawać by się mogło układów tanecznych.

Zorganizowanie i realizacja projektu w takiej formie była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach małych projektów Oś 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013. Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu