Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga

Gmina Zabrodzie laureatem rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2006


          20 lipca dziennik "Rzeczpospolita" opublikował Ranking Samorządów 2006.
Wśród wyróżnionych gmin wiejskich Zabrodzie znalazło się na 34 pozycji w kraju i 3 w województwie. Ranking ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych gmin w Polsce.

          Ranking oparty jest na wnikliwej analizie finansów gmin oraz otrzymanych odpowiedzi na pytania, specjalnie do tego celu przygotowanej ankiety, badany okres to lata od 2002 do 2005 r.
          Kapitułę Konkursu tworzyli: prof. Jerzy Buzek - były premier, Piotr Kownacki - wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Adam Kowalewski - prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Ludowej, Mirosław Czekaj - wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, prof. Krzysztof Marecki - ze Szkoły Głównej Handlowej, Andrzej Poprawski - dyrektor Związku Miast Polskich oraz Ewa Kluczkowska z redakcji "Rzeczpospolitej".

          Punktacja gminy Zabrodzie, która w sumie uzyskała 45,3 pkt w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:
- tempo wzrostu wydatków majątkowych5,6 pkt
- pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca6,1 pkt
- zadłużenie8,0 pkt
- nadwyżka operacyjna2,3 pkt
- tempo wzrostu dochodów własnych5,9 pkt
- przyrost zadłużenia do nakładów inwestycyjnych2,5 pkt
- dynamika wydatków: transport2,0 pkt
- dynamika wydatków: ochrona środowiska2,1 pkt
- udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi0,0 pkt
- wydatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca0,0 pkt
- wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów2,1 pkt
- liczba podmiotów gospodarczych2,5 pkt
- czy w urzędzie opracowano wieloletnie plany inwestycyjne5 pkt
- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych1,2 pkt
suma45,3 pkt

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu