Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


     

W dniu 19 sierpnia 2010 roku zakończono kolejne szkolenie
pn. ,,Spawanie gazowe i metodą MAG" z dodatkowym modułem
,,Zasad poruszania się po rynku pracy"


      Podczas 200 godzin grupa uczestników nabyła umiejętności spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG), oraz spawania gazowego polegającego na stopieniu brzegów łączonych metali za pomocą źródła ciepła w postaci płomienia gazowego, najczęściej acetylenowo - tlenowego.
      Natomiast na zajęciach obligatoryjnych uczestnicy zapoznali się z zasadami poszukiwania pracy, przełamywania barier na rynku pracy, prowadzenia i sukcesu w pracy, tajnikach skutecznej autoprezentacji, dokumentach aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
      Wszyscy mieli zapewnione stypendium za każdy dzień zajęć, poczęstunek podczas trwania zajęć, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne, materiały promocyjne.
      Uczestnicy otrzymali także certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedze i umiejętności.
      Kurs realizowany był w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Uczestnikami były osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z powiatu wyszkowskiego.Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu