Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
26.07.2006r.

Rolniku!

      Jeśli Twoje gospodarstwo rolne ucierpiało w wyniku klęski suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni,
NIE CZEKAJ BIERNIE NA POMOC
.
      Uzyskanie pomocy finansowej dla gospodarstwa rolnego zależy przede wszystkim od Ciebie.
Wójt wystąpi o powołanie Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych z tytułu lokalnych klęsk żywiołowych po zebraniu pisemnych wystąpień od poszkodowanych rolników z terenu, na którym wystąpiła klęska.
Pisemne zgłoszenie należy składać w Urzędzie Gminy Zabrodzie pokój Nr 12 podając powierzchnię zasiewów dotkniętą klęską suszy.
Po oszacowaniu szkód rolnik może uzyskać kredyt klęskowy.

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Marek Gołaszewski
O G Ł O S Z E N I E

      Terenowa komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy w gminie Zabrodzie uprzejmie informuje, że termin składania winiosków upływa z dniem 18.08.2006 r.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Michalik


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu