Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaUCZEŃ NA WSI

Gmina Zabrodzie została zakwalifikowana do pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie". Program finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki.
Z dofinansowania mogą korzystać osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej ( z wyłączeniem szkoły policealnej).
Wnioski dotyczące refundacji kosztów nauki przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu od 01.09. 2008r. do 30.09. 2008r.

  Możliwe do zrefundowania są w szczególności koszty:
 • Podręczniki, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.;
 • Artykuły szkolne ( np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki itp.),
 • Artykuły piśmienne ( np. atramenty, tusze- w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.),
 • Tornister szkolny, plecak, piórnik,
 • Kostium gimnastyczny, dres, buty sportowe ( max. 2 komplety/pary na rok szkolny),
 • Strój roboczy na praktyki zawodu,
 • Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety video, płyty DVD, itp.;
 • Pomoce i przedmioty edukacyjno - terapeutyczne,
 • Edukacyjne gry planszowe,
 • Rower, wyłącznie w sytuacji gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lyb gdy uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej;
 • Instrumenty muzyczne, w sytuacji gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;
 • Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
 • Magnetofon, Video VHS, DVD - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 • Opłaty czesnego ( w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych) dojazdy do szkoły, zakwaterowanie, dofinansowanie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, kursy językowe,
 • Dofinansowanie kosztów związanych z dostępem do Internetu ( instalacja, abonament),
 • Dofinansowanie wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu pok. nr 14.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu