Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.


      W dniu 15 lutego 2010 o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające bezpłatny kurs prawa jazdy kat. C w ramach projektu ,,Kierunek kwalifikacje" finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo w 10 osób dorosłych (rolników lub ich domowników) zamieszkujących na obszarze Gminy Zabrodzie.
      Obecnych na spotkaniu uczestników przywitał Wójt Gminy - Pan Adam Ołdak, Pani Agnieszka Sosnowska - koordynator projektu, Pani Magdalena Bieniek - przedstawiciel Partnera oraz Pan Piotr Kwiatkowski - Realizator projektu, reprezentujący firmę PK AUTO KWIAT.
      Projekt ten przewiduje pokrycie kosztów kursu prawa jazdy, badań lekarskich, a także opłatę za egzamin.
      Wszyscy uczestnicy otrzymają niezbędne pomoce dydaktyczne, a także poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych.
      Dodatkowym elementem kursu są zajęcia z ,,Warsztatów aktywizujących", na których uczestnicy nabędą wiedzę na temat aktywnego poruszania się po rynku pracy, a także otrzymają wskazówki jak dobrze reprezentować siebie z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!!!Realizatorzy projektu ,,Kierunek kwalifikacje"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu