Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga      GMINNY OŚRODEK KULTURY w ZABRODZIU w związku z realizacją projektu ,,Zabrodzkie klimaty" poszukuje prowadzących warsztaty z zakresu:
- rękodzieło ludowe, realizacja przewidziana jest w okresie IV-VI 2014r, obejmuje 24 godziny zajęć głównie w zakresie: wikliniarstwo, tkactwo, dziewiarstwo, haft. Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne i/lub plastyczne, nauczyciel techniki, doświadczenie w realizacji projektów i programów autorskich.
- sztuki plastyczne, realizacja przewidziana jest w miesiącu lipcu 2014r i obejmuje 30 godzin zajęć z zakresu: zapoznanie i utrwalenie piękna walorów historyczno-przyrodniczych za pomocą urozmaiconych technik plastycznych.
Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne i/lub plastyczne, doświadczenie w realizacji projektów i programów autorskich.
- muzyka i śpiew ludowy, realizacja przewidziana jest w okresie IV - VIII i obejmuje 34 godziny zajęć w zakresie: zapoznanie z dorobkiem muzycznym znanych i anonimowych, rodzimych twórców utworów muzycznych i pieśni ludowych.
Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne i/lub muzyka z rytmiką, muzykoterapia, umiejętność gry na instrumentach, doświadczenie w realizacji projektów i programów autorskich.

Oferty powinny zawierać: CV oferenta, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie oraz program zajęć zgodny z zakresem poszczególnych warsztatów.

Termin składania ofert: do dn. 15 kwietnia 2014 do godz. 14:00 w siedzibie GOK, ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu