Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      Akademia z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja została przygotowana przez uczniów klasy I A pod kierunkiem wychowawcy Jolanty Nowak. 06.05.2013 r. brać uczniowska poprzez dotknięcie w muzeum dokumentu Konstytucji 3 Maja doprowadziła do przeniesienia się wszystkich w czasie do 1791 roku. Znaleźliśmy się na Placu Zamkowym i w Zamku Królewskim. Widzieliśmy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (Krystian Rachubka) rozmawiającego z S. Małachowskim (Emil Kosicki) na temat Konstytucji, słuchaliśmy rozmów przedstawicieli różnych grup społecznych - chłopów (D. Chudy), mieszczan (M. Bala, P. Kaczyński i K. Kostrzewa) i szlachty (K. Adameczek). Śpiewano „Mury" i „ Witaj majowa jutrzenko" (chór i Weronika Chmiel), recytowano wiersze patriotyczne ( D. Jezierska, W. Chmiel i P. Nida) a na koniec zatańczono poloneza z choreografią p. Jacka Gajewskiego. Narratorami byli Szymon Kryśkiewicz i Piotr Mościcki. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach działań realizowanych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS ,,Szkoła Równych Szans" .

J.N.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu