Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOgłoszenie - stypendia socjalne

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że od dnia 15 listopada 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2011 roku. Osoby, które złożyły wnioski na stypendia proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47, tel. 29 757 12 27, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w celu odbioru decyzji i wypłaty stypendium. Stypendium na jedno dziecko wynosi 79,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych).
      Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur. Przypominamy, że jeżeli dzieci uczęszczają do różnych szkół to faktury lub rachunki muszą być przedstawione na każde dziecko osobno. Faktura lub rachunek musi być wystawiona na rodzica/opiekuna prawnego.

Wójt Gminy
/-/ Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu