Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJA też jestem w sieci
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Lider - Gmina Zabrodzie
wraz z Partnerem Projektu -
Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw

informują, iż rozpoczęto realizację kolejnego projektu,
pod nazwą ,,JA też jestem w sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji".
Projekt ten w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


      W dniu 17 sierpnia 2011 roku II grupa 10-ciu uczestników rozpoczęła zajęcia.
     Kurs komputerowy odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych, trwa 4 godziny i odbywa się dwa razy w tygodniu przez 12 spotkań.
     Wszyscy uczestnicy zapewnione mają materiały i pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek w trakcie trwania zajęć.
     Kurs prowadzony jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego trenera z zakresu obsługi komputera.
     Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, bezrobotni lub pracujący, zamieszkujący teren Gminy Zabrodzie, którzy zainteresowani są nabyciem nowych umiejętności.


Realizatorzy projektu ,,JA też jestem w sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu