Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSZKOŁA RÓWNYCH SZANS

      W Roku Szkolnym 2010/2011 Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu uczestniczyło w projekcie Szkoła Równych Szans II edycja.
      Głównym celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych świadczonych przez szkołę. W projekcie wzięło udział 170 gimnazjalistów. Na realizację zaplanowanych zadań szkoła pozyskała 101725,48 zł.
      W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów: ,,Na pomoc dyslektykom", ,,Bliżej kultury" - koło teatralne, ,,Biblioteka oknem na świat". Szansa na sukces dla każdego" - zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, ,,Poliglota" - koło języka angielskiego, ,,Kim będę" - warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne. Młodzież w ramach projektu uczestniczyła w 7 wyjazdach do warszawskich teatrów, w jednodniowej wycieczce do Warszawy i pięciodniowej wycieczce w góry. Z pozyskanych środków zakupiono też sprzęt niezbędny do realizacji zajęć edukacyjnych (np. laptopy, magnetofony, zestaw fotograficzny, odtwarzacz DVD) oraz materiały do wykorzystania podczas zajęć (papier xero, tonery, płyty, materiały do dekoracji itp.). Zakupiono też nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w ramach projektu. Równie ciekawie zapowiada się obecny rok. Gimnazjum przystępuje do realizacji III edycji projektu Szkoła Równych Szans. Na realizację programu pozyska kwotę 106253 zł. Oprócz tego w szkole realizowany jest program ,,Akademia Uczniowska", w ramach którego prowadzone są dwa koła Naukowe i ,,Zagrajmy o sukces". Każde takie przedsięwzięcie pozwala na uatrakcyjnienie nauki w szkole, rozwój zainteresowań uczniów i wzbogaca szkołę w nowoczesne środki dydaktyczne. W ramach III edycji SRS zostanie zakupiona tablica interaktywna.

E.O.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu