Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaBEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Spotkanie z Policjantami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie

      25 września 2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie z sierżant Moniką Rogalską- Suską oraz ze starszym posterunkowym Damianem Wroczyńskim. Pogadanki przeprowadzone były dla przedszkolaków, uczniów klas 0-III i klas IV-VI
      Uczniowie młodszych klas mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Pani sierżant zwróciła dzieciom uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności podczas drogi do - i ze szkoły. Mówiła również, czym jest przemoc w szkole i jak sobie z nią radzić, a starszy posterunkowy zaprezentował dzieciom jak przyjąć obronną pozycję w razie ataku psa. Dzieci z zainteresowaniem słuchały policjantów, a potem zadawały pytania dotyczące ich odpowiedzialnej pracy.
      Uczniowie klas starszych pogłębili temat z zakresu bezpieczeństwa w szkole i w domu, problematyki przemocy i odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykroczeń. Pni sierżant Monika Rogalska- Suska przestrzegała uczniów przed nieuzasadnionym używaniem telefonów alarmowych i konsekwencjami takich czynów dla dzieci. Uczniowie poprzez udział w spotkaniu, uświadomili sobie, jakie mają prawa i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie powinni przyjmować postawy, gdy ktoś namawia ich do czynu, który przez prawo jest zakazany. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Wiedza, którą uzyskali uczniowie na pewno przyda się w dalszym ich życiu.
      potkaniu pani Katarzyna Rosińska ( szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa) wspólnie z Pracownikami Policji wręczyła nagrody przyznane w konkursie plastycznym "Bezpieczna droga do szkoły "; wzięło w nim udział 7 klas. Celem konkursu było wykonanie plakatu promującego bezpieczną drogę do szkoły. Policjanci nagrodzili wszystkie prace a najbardziej urzekła ich praca wykonana przez klasę II i V.
      Na koniec w podziękowaniu za przybycie i przeprowadzenie akcji z zakresu bezpieczeństwa dzieci wręczyły Policjantom kolorowe laurki.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu