Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaDzień dziecka02.06.2005

        W dniu 1-czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się festyn z okazji „Dnia Dziecka” . Przygotowano bogaty program ku uciesze najmłodszych.
Spotkanie rozpoczęto o godz. 1000 uroczystym powitaniem naszych milusińskich oraz zaproszonych gości następnie P. Marek Gołaszewski — Wójt Gminy Zabrodzie, pracownicy GCK oraz stażyści zatrudnieni na terenie gminy zaprezentowali inscenizację wiersz J.Tuwima pt. „Rzepka”. W trakcie festynu odbył się konkurs piosenki przedszkolnej „WESOŁE NUTKI”, organizowany w GCK od czterech lat. W którym wzięły udział dzieci z oddziałów „0” wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy.

W kategorii A — soliści zaprezentowano 5 utworów.
Główne nagrody w tej kategorii wyśpiewały:
I. Patrycja Kostrzewa z PSP w Adelinie piosenką pt. „Skaczące nutki”
II. Paulina Pielak również z PSP w Adelinie, Paulinka zaśpiewała piosenkę pt. „ Łąka”, dziewczynki przygotowała P. Elżbieta Królik
III. Adriana Redlicka z PSP w Zabrodziu — piosenką pt. „Konik”, Adę przygotowała P. Alina Gajc

W kategorii B — zespoły, zaprezentowano 6 utworów. Tym razem również zwycięzcami okazały się dzieci z oddz. „0” przy PSP w Adelinie
II. miejsce wyśpiewały dzieciaki z oddz. „0” w Dębinkach, przygotowane przez P. Krystynę Kur
III. miejsce natomiast dzieciaki z oddz. „0” w Zabrodziu.

W przerwie przesłuchań konkursu piosenki, swe umiejętności zaprezentowały 2 grupy taneczne ( dziecięca i młodzieżowa) działające przy GCK Zabrodzie, co wywołało gorący aplauz na widowni. Grupy taneczne prowadzi P. Aneta Dybek.

W trakcie festynu nastąpiło również rozstrzygnięcie ogłoszonego w maju, konkursu plastycznego dla uczniów kl. „0” - 3 pod hasłem „MOJA MIEJSCOWOŚĆ ZA 100 LAT”
Konkurs ten obejmował dwie kategorie wiekowe i tak:
W kategorii dzieci najmłodszych:

I. miejsce zajęła Ola Więch
II. miejsce Estera Chojnowska z oddz. „0” PSP w Zabrodziu
III miejsce Sylwia Kryśkiewicz
W kategorii dzieci starszych:
I. miejsce zajął Jakub Lech z PSP w Dębinkach
II. miejsce - Mateusz Wrzaszczak z PSP w Zabrodziu
III. miejsce — Piotr Kostrzewa z PSP w Adelinie
III. miejsce — Ewelina Pergół z PSP w Dębinkach

Zarówno konkurs piosenki jak i konkurs plastyczny oceniało Jury w składzie:
P. Barbara Gietka — Skarbnik Gminy Zabrodzie
P. Anna Topolewska — Pracownik Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Zabrodziu
P. Anastazja Mazańska — mieszkanka Choszczowego
P. Henryka Bala — członkini KGW Zabrodzie
P. Andrzej Krzeczkowski — Przewodniczący Rady Gminy w Zabrodziu

Po uroczystym wręczeniu nagród, dzieci zaproszono do udziału w przygotowanych specjalnie dla nich licznych zabawach. Wszyscy uczestnicy śmiesznych konkurencji otrzymali ciekawe upominki, które w znacznym stopniu zostały ufundowane przez naszych szczodrych sponsorów, którym dzieci uczestniczące w festynie, Dyrektor oraz pracownicy GCK składają gorące podziękowania:

P.Marii i Tadeuszowi Rudzińskim z Niegowa
P.Bożenie i Andrzejowi Zaręba z Zazdrości
P.Marioli i Zbigniewowi Paź z Niegowa
P.Małgorzacie i Włodzimierzowi Paź z Mostówki
P.Agnieszce i Wiesławowi Jakubowskim z Zabrodzia
P.Ewie i Andrzejowi Krzeczkowskim z Zabrodzia
P.Agnieszce i Adamowi Ołdakom Choszczowego
P.Henryce i Wiesławowi Giza z Obrębu
P. Krystynie i Grzegorzowi Wójcikom z Zabrodzia
P.Grażynie i Józefowi Szczepańskim z Zabrodzia
P.Barbarze i Jerzemu Królik z Zabrodzia
P.Barbarze i Jerzemu ze Słupska
P. Lucynie i Władysławowi Modzeleskim z Niegowa
P. Ewie Agnieszce Mróz z Niegowa
P.Janinie Szczypawka i Czesławie Kania
P.Ireneuszowi Ciepielewskiemu z Gaju
P.Renacie Olszewskiej z Dębinek
P.Pawłowi Kryszkiuewicz ze Słupska
P. Danucie Nisio z Wysych

Swoje podziękowania kierujemy również do Dyrektora PSP w Adelinie P. Hanny Gajewskiej oraz Dyrektora PSP w Zabrodziu P. Elżbiety Sosnowskiej za użyczenie niezbędnego sprzętu . Dziękujemy również P. Alinie Gajc wychowawcy oddz „0” przy PSP w Zabrodziu za pomoc w organizacji spotkania. Szczególne podziękowania kierujemy do P.Pawła Getki nauczyciela PSP w Adelinie za obsługę nagłośnienia.

Małgorzata WiśniewskaGALERIA ZDJĘĆ Z DNIA DZIECKA
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu