Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaUwaga zagrożenie powodziowe !!!

      W związku ze znacznym wzrostem stanu wód w rzece Bug w dniu 03.12.2010 o godzinie 11:30 na terenie Gminy Zabrodzie dla sołectw Młynarze i Słopsk wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe (do pobrania: Zarządzenie).
      Zwracam się z prośba do osób zamieszkujących tereny zalewowe o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie dobytku oraz przygotowanie się do ewentualnej ewakuacji.
      Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie Gminy Zabrodzie w zakładce Poradnik Przeciwpowodziowy: http://zabrodzie.pl/index.php?strona=aktualnosc96

Aktualny stan wody śledzić można na stronie:
http://www.pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_bugu

W przypadku wystąpienia zagrożenia proszę o kontakt pod numerami: Szef GZZK Adam Ołdak - 500-161-501
Kier GZZK - Jeziórski Marek 601-326-930
tel. 29 757 12 28,
fax. 29 757 12 61
e-mail: urzad@zabrodzie.pl

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu