Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaCentrum Karier Osób Niepełnosprawnych


     Od 1 grudnia 2005r. przy Fundacji TUS rozpoczęło działalność Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Projekt ma na celu kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa mazowieckiego w ich wchodzeniu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     W ramach wsparcia oferujemy: dostęp do ofert pracy; bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych; bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego; pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego; przygotowanie autoprezentacji na CD dla celów zawodowych monitoring zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach

     Konsultacje stacjonarne są udzielane w siedzibie Fundacji TUS w Warszawie (ul. Woronicza 29a) od stycznia 2006 r. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość skorzystania z konsultacji prawnika lub doradcy zawodowego zdalnie (e-mailowo lub telefonicznie). Osobom w trudnej sytuacji materialnej, które mają problemy z przemieszczaniem się na terenie Warszawy i muszą korzystać z transportu specjalistycznego, a chciałyby skorzystać z naszych usług w siedzibie CKON oferujemy dofinansowanie do transportu (zwrot za 2 przejazdy w jedną stronę do Centrum Karier; szczegółowe informacje nt. dofinansowania znajdują się na stronie internetowej www.tus.org.pl) .

     Warunkiem skorzystania z powyższej oferty jest wypełnienie i odesłanie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej. Ankietę można również odesłać pocztą lub wypełnić osobiście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1600

Pliki do pobrania:
INFORMACJE
ANKIETA

Kontakt
Magdalena Piwowarska
Konsultant Centrum Karier
tel. (022) 852 01 82
www.tus.org.pl
e-mail: centrumkarier@tus.org.pl


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu