Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKROKIEM PO SIECI
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W dniu 20 kwietnia 2011 r.
II Grupa uczestników zakończyła szkolenie pn. ,,Korzystanie z sieci".

      W ramach Projektu ,,Krokiem po sieci" obejmującego kurs komputerowy, udział brała 10-cio osobowa grupa uczestników zamieszkujących Gminę Zabrodzie.

Podczas 40 godzin zajęć uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności m.in. w zakresie:
1. Obsługi komputera: uruchamianie programów, operacje na plikach i folderach, operacje na oknach,
2. Systemów operacyjnych: Windows - obsługa programów tekstowych, nauka pisania, MS PowerPoint- pobieranie obrazów i praca z nimi, dostosowywanie systemu do potrzeb,
3. Internet: uruchamianie i obsługa przeglądarek internetowych, przechodzenie pomiędzy stronami internetowymi, praca z wyszukiwarkami, portale internetowe,
4. Poczta internetowa: zakładanie konta pocztowego, obsługa poczty, wysyłanie poczty, komunikatory internetowe,
5. Obsługa urządzeń przenośnych: urządzenia typu Pendrive itp.

      Szkolenie było całkowicie bezpłatne, a uczestnicy w trakcie zajęć zapewniony mieli poczęstunek, materiały dydaktyczne i miłą atmosferę.
      Zajęcia prowadził Pan Mariusz Kosowski - doświadczony, wykwalifikowany wykładowca, wieloletni nauczyciel, cieszący się nieposzlakowaną opinią wśród mieszkańców.
      Uczestnicy otrzymali z rąk Sekretarza Gminy- Pani Agnieszki Sosnowskiej zaświadczenie, które potwierdza zdobytą wiedzę i udział w Projekcie.


Realizatorzy projektu ,,Krokiem po sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu