Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzkoła w Ruchu, Przedszkole w Ruchu

- Przedszkole w Adelinie -to ,,Przedszkole w Ruchu"
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Adelinie z tytułem ,,Szkoła w Ruchu"


Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chciało zwrócić uwagę między innymi na:

  • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
  • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
  • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
  • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
  • podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Przedszkole w Adelinie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Adelinie przystąpiły do ogłoszonej w roku szkolnym 2013/2014 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i ORE akcji ,,Szkoła w Ruchu „ i ,,Przedszkole w Ruchu" i taki tytuł uzyskało.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu