Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
Ogłoszenie

                Urząd Gminy w Zabrodziu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku zawarcia umowy z uprawnioną firmą na odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych. Dotychczas takie umowy zawarło ok. 60% właścicieli nieruchomości na naszym terenie. Informujemy również, a dotyczy to głównie właścicieli działek letniskowych (Młynarze, Słopsk, Mostówka, Choszczowe, Wysychy) o możliwości zakupu specjalnych worków na odpady w wyznaczonych punktach ich dystrybucji i odbioru w określonym czasie. Z możliwości tej mogą korzystać właściciele nieruchomości, gdzie nie można dojechać samochodem ciężarowym.

Punkty dystrybucji worków i odbioru odpadów to:
1. Oczyszczalnia ścieków - Zabrodzie, ul. Szkolna, P. Andrzej Wrzeszcz, tel. (0-29) 596-66-39
2. Pan Adam Sykulski - Młynarze 1, tel. (0-29) 757-13-89
3. Pan Grzegorz Krawczykowski - Słopsk, ul. W. Witosa 22, tel. 607-395-352

Firma uprawniona do zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych to:
MPK Sp z o.o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, tel. (0-29) 769-18-00.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać podpisaną umowę na odbiór odpadów lub posiadać odpowiedni dowód zakupu worków z logo MPK.
W/w obowiązki będą kontrolowane i egzekwowane przez odpowiednie służby na terenie całej gminy.

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu