Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaIII Wystawa Twórczości Lokalnej pn. ,,Dzieła naszych przodków"


      ,,Przeszłość - jest to dziś tylko cokolwiek dalej" pod takim hasłem w dniach 15-17 maja odbyła się III wystawa twórczości lokalnej, jej tematem przewodnim była prezentacja różnorodnych dzieł naszych przodków.
      Wśród eksponatów znalazły się rękodzieło, urządzenia, narzędzia i elementy codziennego użytku stosowane na przestrzeni IX i XX wieku w zagrodzie wiejskiej. Dodatkową atrakcją była możliwość podziwiania starych samochodów. Znaczną część ekspozycji stanowiły jednak dokumenty życia społecznego oraz materiały dotyczące twórczości muzycznej, artystycznej i literackiej znamienitych - żyjących lub pracujących w przeszłości na ziemi zabrodzkiej, twórców:
Cypriana Kamila Norwida - poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa.
Antoniego Gawińskiego - malarza, pisarza, ilustratora, krytyka sztuki. Projektanta witraży, mozaiki, ekslibrisów, kostiumów i dekoracji teatralnych. Uznawanego za polskiego reprezentanta symbolizmu i warszawskiej secesji.
Bolesława Jeziorańskiego - artysty znanego w pierwszej ćwierci XX wieku głównie ze swoich prac rzeźbiarskich, ale przede wszystkim jako fundatora 12 szkół elementarnych na terenie dawnego powiatu Radzymińskiego w którego skład swego czasu wchodziło kilka miejscowości obecnej Gminy Zabrodzie. Wszyscy trzej to dawni mieszkańcy, właściciele dworku w Głuchach. Na wystawie nie zabrakło też wspomnienia o Władysławie Podkowińskim - malarzu i ilustratorze, prekursorze polskiego impresjonizmu, bywającego częstym gościem rodzinnych stron Norwida i czerpiącego inspiracje do swych obrazów.
      Nie zabrakło też miejsca by przywołać w pamięci postacie na trwałe związane z tym terenem poprzez swoją pracę duszpasterską i posługę zakonną.
Sługi Bożej Matki Wincenty - Jadwigi Jaroszewskiej- założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, służącego najbardziej nieszczęśliwym, wzgardzonym i opuszczonym. Jej dzieło miłości trwa do dziś
ks. Floriana Cyryla Goetza - Gieczyńskiego, który po pożarze niegowskiego kościoła w 1856r wykazał wiele troski o budowę nowej istniejącej do dziś świątyni i przez 45 lat pełnienia funkcji proboszcza zasłyną wśród wiernych opinią gorliwego duszpasterza. Jego kompozycje muzyczne Veni Sancte Spiritus oraz Veni Sanctificator nagrane przez zespół muzyki dawnej La Tempesta w 140 rocznicę śmierci Gieczyńskiego zostały odtworzone w trakcie wystawy podobnie jak Ks. Henryka Nowackiego - kompozytora, dyrygenta chórów, profesora śpiewów gregoriańskich, prałata i szambelana Jego Świątobliwości, proboszcza niegowskiego.
      Wystawie towarzyszyły występy. W tej części zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych w Dębinkach i Zabrodziu, młodzież Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu prezentując poezję C.K. Norwida, M. Konopnickiej oraz Ignacego Kraszewskiego, St. Jachowicza i prozę A. Gawińskiego. Zespół SŁAWA natomiast zaśpiewał kilka utworów ludowych zebranych i spisanych przez wielkiego etnografa Oskara Kolberga. P. Krystyna Kućmierowska na zasłyszaną w dzieciństwie melodię zaśpiewała utwór ,,Kalina", a zaprzyjaźniony od lat z BRACTWEM Pan Wacław Puławski wyrecytował autorskie wiersze ,,Jubileusz", i ,,O ruchach Ziemi". Swój występ podsumował odśpiewaniem utworu ,,Nasza Gmina". Całości dopełniły bardzo stare pieśni w wykonaniu członkiń KGW Głuchy. Nie zabrakło też smakowitego jadła przygotowanego przez KGW w Zabrodziu.
      Wśród licznie odwiedzających wystawę nie zabrakło Wójta Gminy P. Adama Ołdaka, pracowników Gminy, Radnych Gminy i Powiatu, licznych wycieczek szkolnych oraz mieszkańców nie tylko naszej gminy.
      Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wystawcom oraz wszystkim tym, którzy swym poparciem i bezpośrednim zaangażowaniem towarzyszyli temu przedsięwzięciu.

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu