Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA

      W dniu 23 sierpnia 2013r. w Gabinecie Wojewody odbyło się spotkanie Pana Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego, Dyrektorów GDDKiA oraz przedstawicieli Gminy Zabrodzie w osobach Pana Adama Łossana, Agnieszki Sosnowskiej i Krzysztofa Jezierskiego poświęcone sytuacji związanej z zalewaniem drogi serwisowej w miejscowości Głuchy oraz ul. Spacerowej w Niegowie.

      W wyniku przeprowadzonych rozmów przedstawiciele GDDKiA zobowiązali się do niezwłocznego zajęcia się zaistniałymi problemami i przedstawienia rozwiązań technicznych występujących problemów w ciągu najbliższych kilku dni.

      O podjętych działaniach i terminach wykonania prac będziemy mieszkańców informować na bieżąco.

Z up. Wójta
Agnieszka Sosnowska
Sekretarz Gminy


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu