Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga,,Szkoła to nasz drugi dom, bawiąc uczy"

      23.10.2014 r. 18 pierwszoklasistów zostało przyjętych w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Zabrodzie Pan Tadeusz Michalik, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zabrodziu Pani Teresa Skwarska, przedstawiciele Rady Rodziców PSP w Adelinie - Panie: Renata Ostrowska i Kamila Pirścieniak, Rada Pedagogiczna PSP w Adelinie na czele z panią dyrektor Katarzyną Jackowską, pracownicy administracji i obsługi, zaprzyjaźnieni uczniowie z oddziału „O" w Kicinach i w Adelinie z paniami Emilią Getka i Elżbietą Królik, uczniowie z klas starszych oraz rodzice pierwszoklasistów.
Zanim uczniowie złożyli ślubowanie musieli zdać egzamin z wiedzy na temat Polski, znajomości pór roku oraz zasad obowiązujących w szkole. Kosmici, którzy przybyli z planety „Alfa Omnibus" przysłuchiwali się z zaciekawieniem wypowiedziom dzieci. Wspólnie z nimi śpiewali piosenki i przyglądali się uroczystości ślubowania. W imieniu rodziców pani Anita Kiszel zwróciła się z prośbą do dyrektora i pedagogów o przyjęcie dzieci w poczet uczniów tej szkoły. W obecności pocztu sztandarowego pani dyrektor odczytała tekst ślubowania a pierwszoklasiści dumnie odpowiadali, że ślubują „Być pilnym uczniem i dobrym kolegą. Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Dbać o honor szkoły i rozsławiać jej imię. Być godnym mienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie". Następnie pani dyrektor Katarzyna Jackowska dokonała symbolicznym ołówkiem pasowania na ucznia a wychowawczyni pani Katarzyna Piotrowska wręczyła pamiątkowe dyplomy. Uczniowie złożyli również swoje odciski palca jako symbol przynależności do społeczności uczniowskiej.
Pan wójt Tadeusz Michalik złożył pierwszoklasistom gratulacje, życzył powodzenia w dalszej nauce i poczęstował uczniów słodyczami. Do życzeń dla pierwszoklasistów dołączyła się również pani Renata Ostrowska. Starsi koledzy z klasy II pod kierunkiem wychowawcy pani Anny Laskowskiej przygotowali część artystyczną w której udzielili cennych rad szkolnych. Wręczyli również młodszym kolegom upominki.
Pani Katarzyna Piotrowska wraz z uczniami wręczyła zaproszonym gościom laurki z podziękowaniami za udział w uroczystości. Rodzice pierwszaków podziękowali pani wychowawczyni i pani dyrektor bukietami kwiatów. Przybyszom z kosmosu bardzo podobała się uroczystość i przyrzekli że opowiedzą o niej na swojej planecie i o tym ile wiedzą polskie dzieci.
Na zakończenie uroczystości rodzice zaprosili gości, nauczycieli i pracowników na kawę i ciasto. W sąsiedniej sali gościli się uczniowie klasy I i II pod okiem rodziców, którzy wymyślali dla dzieci wspaniałe zabawy. Składam serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w organizacji i obsłudze uroczystości.

Katarzyna Piotrowska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu