Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

"KROK KU EUROPIE"


Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,KROK KU EUROPIE"

obejmujący następujące zajęcia:
- nauka języka angielskiego

Grupa docelowa:
osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni zamieszkujące na obszarach wiejskich w Gminie ZabrodzieZakończony bezpłatny kurs języka angielskiego18.02.2010r.

    W dniu 17 lutego 2010r. w Gminie Zabrodzie, dwie 12-sto osobowe grupy zakończyły kurs pt. Angielski od podstaw, który zorganizowany został w ramach projektu ,,Krok ku Europie". Projekt był w całości sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadził wykwalifikowany wykładowca, któremu uczestnicy...


Gmina Zabrodzie
rozpoczęła realizację kolejnego projektu ze środków
Unii Europejskiej

Angielski od podstaw

    W dniu 19 października 2009 roku odbyły się pierwsze zajęcia dwóch 12-to osobowych grup bezpłatnego szkolenia z zakresu nauki języka angielskiego, z projektu, który w całości sfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Krok ku Europie".
    Na spotkaniu w sprawy organizacyjne wprowadziła uczestników pani Magdalena Więch - pracownik Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw -Partnera projektu wraz z panią Agnieszką Sosnowską Sekretarzem Gminy- Lidera projektu.
    Zajęcia trwać będą 60 godzin dla każdej z grup i odbywać się będą w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
    Prowadzone będą przez profesjonalnego trenera z Centrum Kształcenia Językowego w Warszawie.
    Uczestnicy w ramach projektu zapewnione mają pomoce dydaktyczne, stosownie do zaawansowania znajomości języka angielskiego, a także poczęstunek w trakcie zajęć.

Do pobrania
 
PlakatOgłoszenieKarta zgłoszeniaRealizatorzy projektu ,,Krok ku Europie"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu