Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

Informuję mieszkańców gminy Zabrodzie, prowadzących gospodarstwa rolne,
że z dniem 30 marca 2007r. (piątek) upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony w okresie od 01 września 2006 r. do 28 lutego 2007 roku..

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 4 /od poniedziałku do piątku/.

Szczegółowych informacji w zakresie wypełaniania wniosków udziela Pani Wanda Kutkiewicz i Jadwiga Augustyniak.

Wójt Gminy             
inż. Adam Ołdak            


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu