Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga17.12.2009r.

Zakończono projekt pod nazwą ,,Na pomoc rodzinie "

      W dniu 30 listopada 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy w Zabrodzie zakończył realizację projektu pod nazwą ,,Na pomoc rodzinie " polegającego na utworzeniu Poradni Rodzinnej , umożliwiającej rodzinom i mieszkańcom z terenu Gminy Zabrodzie - dostęp do porad i konsultacji specjalistów tj. prawnika i psychologa. Poradnia miała siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu i funkcjonowała od 01/04/2009 do 30/11/2009 tj. przez 8 miesięcy. Zatrudnieni w Poradni Rodzinnej specjaliści (prawnik i psycholog) przepracowali łącznie 160 godzin , udzielając porad prawnych i psychologicznych dla rodzin problemowym nie radzącym sobie w życiu codziennym z sytuacjami prawnymi, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, pełnieniem ról społecznych oraz uzależnień prowadzących do wykluczenia społecznego. Ogólnie z porad specjalistów zatrudnionych przez GOPS Zabrodzie, skorzystało 61 osób. Ogólny koszt funkcjonowania poradni to 9.000zł. Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskanym środkom z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ,Programu Integracji Społecznej - realizowanego przez Gminę Zabrodzie.

(-) Irena Dziarska
Kierownik GOPS Zabrodzie


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu