Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaInwestycje zrealizowane w 2011r

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów - etap III
  Koszt inwestycji - ok. 1 mln 790 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji.
  Inwestycja obejmowała wykonanie niespełna 10km sieci kanalizacyjnej


 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adelin, Mościska, Przykory, Obrąb, Karolinów, Kiciny
  Koszt inwestycji - ok. 1 mln 010 tys. zł.
  Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji.
  Inwestycja obejmowała wykonanie niespełna 20 km sieci wodociągowej.

 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie
  Koszt inwestycji - 1 mln 036 tys. zł.
  Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 449 tys. zł oraz 10 tys. zł dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
  Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy drogi na odcinku 1 860mb wraz z budową chodnika, uzupełnieniem oświetlenia oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi.


 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Cichej w miejscowości Dębinki
  Koszt inwestycji - 300 tys. zł.
  Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 58 tys. zł

 • Zintegrowana e-Platforma informacyjna Gminy Zabrodzie
  Łączny koszt inwestycji - 832 tys. zł.
  Koszt inwestycji w 2011r - 648 tys. zł
  Inwestycja ma przyznane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości - 707 tys. zł
  Inwestycja zakończona zostanie w lutym 2012r i obejmuje wykonanie informatyzacji urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

 • Przebudowa drogi powiatowej Zabrodzie - Adelin
  Koszt inwestycji - 360 tys. zł
  Inwestycja Starostwa Powiatowego, Gmina udzieliła dotacji w wysokości 150 tys. zł. Starostwo otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 58 tys. zł

 • Wymiana pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody w Niegowie
  Koszt inwestycji - 17 tys. zł.

 • Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Zabrodziu
  Koszt inwestycji - 27 tys. zł.


 • Zakup pługa do odśnieżania dróg
  Koszt inwestycji - 10 tys. zł.

 • Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg
  Koszt inwestycji - 18 tys. zł.

 • Rozbudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu
  Koszt inwestycji w 2011r wynosi - 70 tys. zł.


 • Montaż 4 szt. wiat autobusowych w ramach funduszu sołeckiego
  Koszt inwestycji wynosi - 12 tys. zł.

Łączny koszt inwestycji zrealizowanych przez Gminę Zabrodzie w 2011r wynosi - 5 mln zł.

Dzięki dobrej współpracy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa dodatkowo zrealizowana została inwestycja

 • Budowa sieci gazowej w miejscowości Mostówka Choszczowe

Inwestycja obejmowała wykonanie sieci gazowej w miejscowości Mostówka oraz część miejscowości Choszczowe /bezpośrednio położonej przy Mostówce/ o łącznej długości 14 km i zrealizowana została przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu